Styczeń 10, 24
Luty 7, 21
Marzec 6, 20
Kwiecień 2, 16, 30
Maj 14, 28
Czerwiec 12, 25
Lipiec 9, 23
Sierpień 6, 20
Wrzesień 3, 17
Październik 1, 15, 29
Listopad 13, 27
Grudzień 11, 19

Opłatę za odpady można wnieść u sołtysa, w kasie urzędu lub na numer rachunku bankowego: 70 9093 1017 2004 0400 4884 0035