Wróćmy na chwilę w dziecka świat,

Obudźmy swe sumienia.

Niech wróci radość z dawnych lat

Z Bożego Narodzenia.

 

Biegnijmy znowu wszyscy wraz

Do żłóbka, do stajenki.

Zanieśmy tam radości swe

I smutki, i udręki.

 

A Ten, co w żłobie leży tam

Zbawiciel i Syn Boski,

Przywróci radość znowu nam,

Usunie smutki, troski.

 

I z tą radością idźmy w świat

Do brata, do sąsiada.

Życie nabiera jasnych barw,

Gdy duszą Pan Bóg włada.