Mieszkańcy, którzy wystawili odpady z działalności rolniczej lub działalności gospodarczej oraz odpady samochodowe podczas zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych zobowiązani są do uprzątnięcia tych odpadów z pasa drogowego oraz miejsc do tego nieprzeznaczonych.

Przypominamy, że wraz z odpadami wielkogabarytowymi nie można odebrać opon i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i działalności gospodarczej. System gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych, a odpady z rolnictwa  lub z prowadzonej działalności gospodarczej takimi nie są. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina nie może organizować zbiórek wskazanych odpadów pochodzących z rolnictwa ani (tym bardziej) finansować ich z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczanymi na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze, informujemy, że można je oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Ponadto opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat (np. GPR Guma i Recykling Sp. z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze, tel. 16 640 15 96, FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. Oddział w Przemyślu, ul. Bakończycka 7, tel. 16 6751541 lub Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Podgrodzie 8b, tel. 14 681 89 89).

Niestety opony rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. Dlatego też najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie czy zakupie.