Na podstawie § 1 Statutu Sołectwa Wara zwołuję zebranie wiejskie, które odbędzie się 11 września 2019 o godz. 19.00 w Domu Strażaka Warze.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie.
  2. Sprawy związane z budową kanalizacji.
  3. Zakończenie.

Sołtys

Małgorzata Szewczyk