Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 23 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Termin zgłaszania wniosków – 6 września 2019 r.

Projekt uchwały oraz druk formularza konsultacji jest do odebrania w biurze rady (pokój nr 26, II piętro) oraz do pobrania:

Zarządzenie

Projekt uchwały

Formularz konsultacji