Uchwała Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w sprawie okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Powiatowych Rad Podkarpackiej Izby Rolniczej