„Człowiek i środowisko” – pod takim hasłem odbył się XIV Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej zorganizowany 5 czerwca 2019 roku
w Szkole Podstawowej w Warze. Organizatorem tego konkursu jak co roku była Gmina Nozdrzec. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży. Uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata oraz kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska.

Do zmagań konkursowych przystąpiło 15 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z naszej gminy. Konkurs miał formę pisemnego testu. Młodzież bardzo dobrze przygotowała się do turnieju, o czym świadczą uzyskane wyniki z testów. Klasyfikacja indywidualna przedstawia się następująco:

I miejsce – Aneta Wandas –Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu
II miejsce – Karol Bobola – Szkoła Podstawowa w Warze

III miejsce – Wiktoria Kurzydło – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu
IV miejsce –  Amelia Szuba i Otylia Barnik – Szkoła Podstawowa
w Izdebkach oraz Oliwia Maszczak – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu.

5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego. Dlatego ten dzień został wybrany na podsumowanie i wyróżnienie szkolnych laureatów ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, w której udział brało ponad 100 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Najpiękniejsze listy napisali:

  • Sebastian Banaś – Szkoła Podstawowa w Siedliskach
  • Weronika Tworzydlak – Szkoła Podstawowa w Hłudnie
  • Filip Sura – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izdebkach
  • Kamil Sarnicki – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu
  • Otylia Barnik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach
  • Karol Bobola – Szkoła Podstawowa w Warze

Gratulujemy serdecznie wszystkim. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy za udział. Nagrody dla każdego uczestnika konkursu ekologicznego oraz akcji Listów dla Ziemi ufundował Stanisław Żelaznowski – Wójt Gminy Nozdrzec oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów i Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów.