PGE Energia Odnawialna S. A.  zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Nozdrzec na spotkanie poświęcone zagadnieniu dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Z ramienia PGE poprowadzi Dorian Ćwierzona.

Jest to szansa na uzyskanie środków finansowych z tytułu dzierżawy gruntów dla PGE zarówno dla mieszkańców jak i samorządu.

Warunkiem niezbędnym jest posiadanie gruntów odpowiedniej wystawy (działki płaskie lub o wystawie południowej), klasy bonitacyjnej i powierzchni co najmniej 2 ha (możliwość porozumienia kliku właścicieli w przypadku mniejszych powierzchni).

Spotkanie odbędzie się 21 maja, godz. 19.00 w Domu Strażaka w Nozdrzcu.