Akcja poszukiwania Daniela Sękowskiego zaginionego 13 listopada zakończyła się sukcesem. Prawie tysiąc osób z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem od wtorku wieczór do czwartkowego popołudnia poszukiwało chłopca, nie zważając na niską temperaturę i opady deszczu, w trudnym terenie.

 

W akcję zaangażowali się:

Policjanci KPP w Brzozowie

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji

w Rzeszowie

Funkcjonariusze Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

Grupa Bieszczadzka GOPR

Państwowa Straż Pożarna

Wojska Obrony Terytorialnej

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT

Ochotnicze Straże Pożarne w Baryczy, Golcowej, Hłudnie, Izdebkach, Niebieszczanach, Przysietnicy, Rudawcu, Warze, Domaradzu Górze, Nozdrzcu, Wesołej, Wesołej Rytej Górce, Wydrnej, Bliznem, Domaradzu, Domaradzu Porębach, Dydni, Humniskach, Jabłonce, Siedliskach, Wesołej Ujazdach i Wydrnej,

Członkowie stowarzyszenia Quad Team Pogórze

Mieszkańcy gminy Nozdrzec, a szczególnie – Izdebek.

 

Za  ogromne zaangażowanie i wysiłek, jaki wszystkie te osoby włożyły w ratowanie ludzkiego życia, składamy serdeczne podziękowania.

Antoni Gromala

Wójt Gminy Nozdrzec

 

Stanisław Żelaznowski

Wójt elekt