W maju 2018 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego poinformował wszystkie jednostki samorządu terytorialnego o planowanej akcji sadzenia drzew miododajnych i utworzenia w każdej gminie i powiecie województwa podkarpackiego żywych pomników upamiętniających 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Dodatkowo akcja ma wpłynąć na poprawę bioróżnorodności i sytuację podkarpackiego pszczelarstwa. Termin zgłoszenia upływał 11 czerwca 2018 roku. Gmina Nozdrzec złożyła deklarację przystąpienia do tej akcji. W deklaracji została podana miejscowość i nr działki, na której miały być posadzone drzewa. W październiku otrzymaliśmy wiadomość, że sadzonki możemy odebrać 24 października 2018 r. Sadzenie drzew odbyło się zaraz następnego dnia tj. 25 października. Prace przy sadzeniu drzew zostały wykonane przez uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej w Hłudnie i III klasy Gimnazjum w Hłudnie, Sołtysa wsi Hłudno – Stanisława Szpiecha oraz pracowników Urzędu Gminy w Nozdrzcu. Na koniec została wkopana tablica informacyjna upamiętniająca to wydarzenie. W ramach przygotowań działki pod sadzenie Sołtys wsi Hłudno wykosił trawę na tej działce. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hłudnie Pan Jan Gosztyła złożył deklarację, że młodzież będzie dbała o te drzewka.

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli tę akcję i włożyli swój wkład w upamiętnienie takiego wielkiego wydarzenia.