Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie informuje, że osoby zainteresowane kandydowaniem na urzędników wyborczych mogą składać dokumenty aplikacyjne do 6 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące powoływania, pracy i wynagradzania urzędników wyborczych na stronie PKW