Z uwagi na spadek zainteresowania pokazem sztucznych ogni przed urzędem gminy, po zasięgnięciu opinii, postanawiam nie organizować w bieżącym roku spotkania sylwestrowego.

Antoni Gromala

Wójt Gminy Nozdrzec