W dniu 14 grudnia 2017 r. Jego Ekscelencja Sławoj Leszek Głódź, Arcybiskup Metropolita Gdański podczas śniadania w swojej siedzibie przekazał pozdrowienia i błogosławieństwo dla wszystkich Mieszkańców gminy Nozdrzec.