Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Wojsk Obrony Terytorialnej na spotkanie z przedstawicielem

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku.

Niezbędne informacje można będzie uzyskać 6 grudnia

w godzinach od 10.00 do 13.00, Urząd Gminy Nozdrzec, pok. 28 (II piętro).