W niedzielę 8 października 2017 r. w Izdebkach odbył się przegląd chórów będący podsumowaniem inicjatywy „Wyśpiewajmy radość” realizowanej w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Pomysłodawcą przedsięwzięcia  był organista i dyrygent Józef Baran.

Jego celem była popularyzacja muzyki, śpiewu chóralnego, pokazanie, że może on stać się pasją, głosem serca. Wspólne działania na rzecz inicjatywy – warsztaty, przygotowanie przeglądu – przyczyniły się integracji różnych środowisk, co jest świadectwem tego, iż muzyka łączy pokolenia. Jej istotną rolę w życiu człowieka podkreślają przywołane w czasie przeglądu słowa filozofa: Muzyka jest najskuteczniejszym balsamem, co uspokaja, rozwesela i ożywia serca tych, którzy smucą się i cierpią.

W koncercie wystąpiły trzy chóry: VOX CORDIS z Izdebek, następnie chór parafialny z Przysietnicy i chór „Sonata” z Bliznego. Występy chóralne przeplatane były utworami w wykonaniu orkiestry dętej z Gwoźnicy Górnej pod batutą kapelmistrza Mariana Bocka.

Pragniemy wyrazić swoją wdzięczność wielu osobom, bez których zrealizowanie projektu „Wyśpiewajmy radość” nie byłoby możliwe. Dziękujemy gospodarzowi parafii, ks. proboszczowi Józefowi Kasperkiewiczowi oraz księżom wikariuszom.

Dziękujemy za wsparcie staroście Zygmuntowi Błażowi oraz wicestaroście Januszowi Dragule, dziękujemy wójtowi gminy Nozdrzec Antoniemu Gromali za wszelką udzieloną pomoc. Wyrazy wdzięczności kierujemy do pań Katarzyny Luteckiej – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi i Katarzyny Dyrdy – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach. Serdeczne podziękowanie dla koleżanek i kolegów chórzystów, którzy służyli wsparciem rzeczowym i własną pracą przy organizacji przedsięwzięcia. I wreszcie na koniec wielkie podziękowanie dla naszego dyrygenta, Józefa Barana, osoby niezwykle wszechstronnej i przedsiębiorczej, za wielkie zaangażowanie we wszystkie działania – od przygotowania muzycznego poprzez wszelkie prace techniczno – organizacyjne; dziękujemy za poświęcenie, inspirowanie innych do działania, aby muzyczne przedsięwzięcie „Wyśpiewajmy radość” wypadło jak najlepiej.

Obecny na koncercie Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek wyraził uznanie dla członków chórów i orkiestry: Dziękuję wszystkim członkom chóru za to, że jesteście, że macie pasję i chęć, by jej się poświęcać. Bez was nie byłoby tak pięknych opraw uroczystości zarówno tych o charakterze patriotycznym, jak religijnym. Dziękuję również proboszczowi ks. Józefowi Kasperkiewiczowi za udostępnienie nam tego przepięknego kościoła, w którym z prawdziwą przyjemnością można oddać się słuchaniu muzyki.

Podsumowaniem spotkania był skromny poczęstunek, który stał się okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i snucia planów dotyczących wspólnych przedsięwzięć muzycznych.

Organizatorzy przeglądu