Zapisy: sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach do 29 września 2017 r. pod nr telefonu 13 43 99 710.

Zajęcia odbywać się będą Szkole Podstawowej Nr 1 w Izdebkach.