20 sierpnia w deszczowe niedzielne popołudnie odbył się w Warze piknik „Koniec Wakacji”. Pomimo niesprzyjającej aury, mieszkańcy licznie przybyli na przeniesione do Domu Strażaka wydarzenie. Spotkanie to było oficjalnym zakończeniem sezonu imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu. To także zwieńczenie projektu „Na ludową nutę”, realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Warze, dzięki któremu Kapela Ludowa „Warzanie”, zyskała możliwość nagrania i uwiecznienia swojej twórczości na płycie. Inicjatywa ta zrealizowana została dzięki dofinansowaniu fundacji „Potrafisz Polsko”.

Fundacja ta realizuje szereg działań mających na celu wspieranie inicjatyw charytatywnych, dofinansowuje ciekawe inicjatywy obywatelskie oraz aktywizuje środowiska lokalne. W imieniu Fundacji zaszczycił nas swoją obecnością i głos zabrał Poseł na Sejm RP Wojciech Bakun.
Podczas spotkania swoim darem wesprzeć można było Anię i Alicję Dąbrowskie z Wesołej, a także wziąć udział w loterii, z której dochód również został przeznaczony dla sióstr Dąbrowskich. Kwota, jak została zebrana to 622 zł.

Na scenie tego dnia zaprezentowali się:

– Kamil Adamski

-Andżelika Adamska

– Józef Cupak

– Ala Dąbrowska

– Ania Dąbrowska

– Kapela Ludowa „Warzanie”

– Kabaret „NASZ” z Dynowa

– sekcja Ju- Jitsu z Wary

Na milusińskich czekały atrakcje przygotowane przez bibliotekarki. Dla wszystkich zebranych, przygotowany został także, poczęstunek od Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Warze.

Dziękujemy serdecznie sponsorom:

– Panu Kazimierzowi Śnieżkowi- prezesowi OSM w Jasienicy Rosielnej,

– Państwu Wacławskim- właścicielom Zakładu Uboju, Skupu i Przetwórstwa Mięsnego Marcelina i Jan Wacławscy Sp. j.,

– Panu Antoniemu Gromali- Wójtowi Gminy Nozdrzec,

– firmie Zaltech,

– Fundacji „Potrafisz Polsko”,

– Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Brzozowska”,

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i dołożyli wszelkich starań w przygotowania i realizację wydarzenia.

Organizatorami pikniku byli: GOK w Nozdrzcu, OSP w Warze, KGW w Warze oraz Sołtys wsi Wara.

 

FOTORELACJA