Informujemy, że Agencja Rynku Rolnego w terminie od 10 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. prowadzi nabór wniosków na refundację kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych.

Pomoc skierowana jest do producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek ras mlecznych zakupionych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r., zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich.

Kwota pomocy udzielonej producentowi, wynosi:

  • 1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;
  • 1500 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;
  • 2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy;
  • 3000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące.

Wniosek o udzielenie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 31 lipca 2017 r. do Oddziału Terenowego ARR w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Brzozowie, osobiście lub telefonicznie 13 43 411 89.