Informujemy, że grupa nieformalna z Izdebek pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze realizuje inicjatywę w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych „Izdebki Sport ON”. Zapraszamy wszystkich na zajęcia i turnieje sportowe.