W imieniu Fundacji Fundusz Lokalny SMK zapraszam Państwa do udziału w Konkursie Grantowym „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” (PIL 2017).

Konkurs jest organizowany przez 3 organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego:

  • Fundację Fundusz Lokalny SMK,
  • Lokalną Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  • Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”.

Realizacja Konkursu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach Konkursu planujemy przeznaczyć 450.000,00 PLN na mikrodotacje – inicjatywy lokalne z terenu woj. podkarpackiego.  Granty będą przyznawane w kwocie od 2.000,00 do 5.000,00 PLN.

Nabór wniosków do Konkursu rozpoczął się z dniem 8 kwietnia i potrwa do dnia 8 maja 2017 r., godz. 15:00.

Mikrodotację można pozyskać na działania mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O grant mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),
  • grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).

Czas realizacji inicjatyw to minimum 2 miesiące, które to powinny być zawarte w terminie od 1 czerwca do 10 grudnia 2017r.

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie  szkoleniowo – doradcze oraz  promocję lokalnych inicjatyw.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2017 r., o godz. 17:30  w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy.

Partnerem spotkania jest Brzozowska Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych oraz Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów PROM .

Spotkanie poprowadzi Edyta Salnikow – Koordynator z ramienia Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

Kontakt: tel. 667 048 313, e-mail: edyta.salnikow@gmail.com     www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Obszar działania: powiat bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski, strzyżowski i brzozowski.

 

Zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu!

Wiesław Pałka

Przewodniczący Brzozowskiej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych