Szanowni Państwo!

Drodzy Sołtysi!

Dzięki funduszom europejskim przez ostatnie lata polska wieś dynamicznie się zmieniała. W dzisiejszych czasach rolnicy to przede wszystkim przedsiębiorcy, a ich gospodarstwa czy przetwórnie to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa.

Tak duże zmiany na polskiej wsi mogą zachodzić jedynie przy zaangażowaniu osób takich jak Państwo – drodzy Sołtysi. Jesteście nieocenieni w podejmowaniu wszelkich działań zachęcających i mobilizujących lokalną społeczność do wdrażania innowacyjnych działań. Służycie wiedzą i pomocą w rozwiązywaniu problemów. Dzięki Wam możliwe jest dotarcie z informacją do wszystkich mieszkańców wsi. Jesteście najbliżej ludzi i ludzkich spraw.

Z okazji Dnia Sołtysa pragnę podziękować Państwu za trud i poświęcenie oraz życzyć satysfakcji z podejmowanych działań.

Liczę na dalszą współpracę przy informowaniu i zachęcaniu rolników do sięgania po środki pomocowe, które można uzyskać za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie to pozwoli nic tylko poprawić wydajność i konkurencyjność polskiego rolnictwa, zakupić nowe maszyny do produkcji rolnej, ale także zbudować drogi, kanalizację, odnowić szkoły i zapewnić młodzieży z terenów wiejskich możliwość rozwoju i edukacji.

Zachęcam Państwa do kontaktu z pracownikami ARiMR w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych, którzy chętnie będą Państwa wspierać. Zapraszam także do poszukiwania informacji na naszej stronie internetowej www.ariinr.gov.pi gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat prowadzonych przez nas działań.

Życzę Państwu dalszych sukcesów w realizacji misji tak ważnej dla lokalnych społeczności.

wyrazami szacunku,

 

Dariusz Golec p.o. Prezesa ARiMR