„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

Te piękne słowa Jana Pawła II stały się mottem uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach w dniu 9 listopada 2016 r.

11 listopada 1918 r. zapisał się na kartach historii Polski jako dzień szczególny. Dzień, w którym po 123 latach niewoli Polska na powrót znalazła się na mapie świata. Polacy, odzyskując niepodległość, udowodnili, że są jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów świata.

Tegoroczna uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się w kościele parafialnym Mszą Św. celebrowaną przez Księdza Prałata Józefa Kasperkiewicza i Księży Wikariuszy, po której uczestnicy, na czele z pocztami sztandarowymi OSP w Izdebkach i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdebkach, przemaszerowali pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie Ksiądz Prałat modlił się za dusze tych, którzy polegli w walce o wolną Ojczyznę.

Na koniec Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach Agnieszka Woś zaprosiła wszystkich do budynku szkoły na dalszą część uroczystości.

Dzień Niepodległości to czas radości i nadziei z odzyskanej wolności, ale też zadumy i refleksji nad ofiarą, jaką ponieśli Polacy. Gdyby nie bohaterstwo naszych przodków, dziś nie moglibyśmy pewnie demonstrować dumy z naszych narodowych symboli, a wielkie czyny dokonane przez Rodaków na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane.

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach udowodnili, że przeszłość naszej Ojczyzny jest im bliska, a manifestowanie postaw patriotycznych to naturalna potrzeba i powód do dumy. Wraz z opiekunami – Iwoną Dobosz, Renatą Pecką, Małgorzatą Mazur – Herbut, Elżbietą Pempuś oraz Krzysztofem Lubeckim – przygotowali piątą, jubileuszową uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

Na wstępie Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach Agnieszka Woś powitała wszystkich zebranych gości i oddała głos prowadzącej uroczystość Renacie Pecka.

Po krótkim wprowadzeniu w historię Święta Niepodległości pięknie udekorowaną sceną zawładnęli młodzi aktorzy i tancerze z gimnazjum. W strojach z epoki dwudziestolecia międzywojennego odegrali m. in. dramatyczną etiudę obrazującą rozbiory Polski, sceny nawiązujące do walki o wolność Ojczyzny, scenę wyprowadzenia Polski z niewoli. Wszystkie prezentacje okraszone były powiązanymi tematycznie pieśniami – „Ojczyzno ma”, „Pieśń powstańców 1863”, „Hej, strzelcy wraz”, wiązanka pieśni ułańskich i legionowych, „Dziś idę walczyć, mamo”, „Wojna”, „Taki kraj”. Pierwszą część spektaklu wzbogaciły piękne tańce. Zespół Pieśni i Tańca „Izdebczanka” zaprezentował żywiołowego krakowiaka i dostojnego mazura. Zwieńczeniem spektaklu był wzruszający taniec z flagami w wykonaniu uczennic i absolwentek gimnazjum. Szczególną wymowę młodzież nadała scenie ukazującej Niepodległościowy Apel Pamięci.

Finałem tego podniosłego widowiska było chóralne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.

W kolejnej części uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, który gorąco podziękował młodzieży i opiekunom za przygotowanie imprezy, a także nawiązał do historii odzyskania przez Polskę niepodległości i przywołał postać wybitnego męża stanu Ignacego Paderewskiego. Następnie Ewa Miciak odczytała okolicznościowy list Posła na Sejm RP Pana Bogdana Rzońcy. Na końcu swoje podziękowania i zachwyt nad talentem izdebskiej młodzieży wyraziła Przewodnicząca KGW w Rudawcu Pani Danuta Czaja, która przekazała również słodkości dla młodych aktorów.

Po tym wystąpieniu prowadząca Renata Pecka nawiązała do słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej” i podkreśliła, że dbałość o naszą wolność, o tradycję, wartości duchowe, patriotyczne i religijne jest naszym obowiązkiem i jesteśmy to winni ludziom, którzy za tę wolność oddali życie.

Następnie prowadząca zaprosiła wszystkich zebranych na wspólne śpiewanie pieśni oraz poczęstunek.

Z każdą kolejną pieśnią zgromadzeni goście śpiewali coraz piękniej, odważniej i z większym zaangażowaniem. Koncert patriotyczny był ostatnim punktem uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach.

Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Agnieszka Woś. W swoim wystąpieniu podziękowała uczniom i zespołowi tanecznemu „Izdebczanka” za piękną lekcję historii, za kreatywność, trud i wkład pracy włożony w przygotowanie wspaniałej uroczystości. Podziękowała również za zaangażowanie nauczycielom. Słowa podziękowania skierowała także do Rady Rodziców, trójek klasowych gimnazjum za poświęcenie swojego cennego czasu i zaangażowanie się w przygotowanie poczęstunku.

Na koniec jeszcze raz wyraziła swoją radość i podziękowania za przybycie miłych gości, którzy zaszczycili gimnazjum swą obecnością. Podzieliła się także nadzieją, że za rok znów wspólnie uczcimy Święto Niepodległości.

R. Pecka

FOTORELACJA

 

Film dzięki uprzejmości rbr.info.pl