Zarząd WIND ENERGIA Sp. z o. o.  w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kontynuowane będzie podpisywanie porozumień dotyczących umów zawartych z mieszkańcami na budowę farmy wiatrowej w następujących terminach:

WESOŁA (Dom Strażaka) – 23 i 30 sierpnia 2016 r. od godz. 17.00 do 19.00

HŁUDNO (Dom Strażaka) – 24 i 31 sierpnia 2016 r. od godz. 17.00 do 19.00

NOZDRZEC (Dom Strażaka) – 25 sierpnia 2016 r. od godz. 17.00 do 19.00