Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujazdach założona została w grudniu 1985 roku z inicjatywy Juliana Worka. Zrzeszała wówczas 35 druhów.

Pierwsze wyposażenie bojowe stanowiły samochód „Żuk” (będący własnością prywatną), motopompa i mundury koszarowe przekazane przez Komendę Wojewódzką PSP w Krośnie.

W 1988  roku podjęto inicjatywę budowy strażnicy. Oddany do użytku w 1991 roku obiekt, był budowany w czynie społecznym przy wsparciu finansowym i rzeczowym samorządu gminy.

W 1997 r. mieszkańcy Ujazd ufundowali jednostce sztandar. Obecnie, działająca na terenie gmin powiatów brzozowskiego, rzeszowskiego i przemyskiego,  jednostka liczy 30 druhów i dysponuje niezbędnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym. 10 lipca br. OSP Ujazdy obchodziła jubileusz 30-lecia. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem uczestników w towarzystwie strażackiej orkiestry dętej do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została msza święta w intencji strażaków.

Obecni byli: Antoni Gromala wójt gminy, Stanisław Potoczny przewodniczący rady gminy, Wiesław Marchel radny rady powiatu, st. kpt Jacek Kędra PSP Brzozów, Marek Owsiany prezes zarządu oddz. gm. ZOSP, Adam Toczek komendant gminny związku oraz poczty sztandarowe jednostek z terenu gminy.

Podczas uroczystości Jednostka uhonorowana została brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Więcej zdjęć