Z uwagi na zmianę przepisów prawa związanych z budową i eksploatacją farm wiatrowych w Polsce, wszystkich którzy podpisali umowy dzierżawy swoich gruntów z WIND ENERGIA Sp. z o.o. zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 14 lipca br. (czwartek) o godzinie 18.00 w Domu Strażaka w Hłudnie.

Ze względu na wagę omawianych spraw – które dotyczą szczególnie tych, którzy zawarli umowy dzierżawy – apeluję o niezawodne przybycie.

W spotkaniu weźmie udział Prezes WIND ENERGIA Sp. z o.o. Pan Jan Mańka.