23 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół w Wesołej odbyło się bardzo uroczyste zakończenie gimnazjum przez klasę III. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i przekazaniu go przez klasę III gimnazjum swoim kolegom z klasy II. Podczas uroczystej przysięgi obiecali oni strzec i godnie reprezentować symbol Zespołu Szkół w Wesołej. Następnie odśpiewano Hymn Narodowy i Pani Dyrektor Lesława Baran powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Wojciech Janas- wieloletni przyjaciel szkół  i fundator corocznej, głównej nagrody dla najlepszego ucznia w naszej gminie, Wójt Gminy Nozdrzec-Pan  Antoni Gromala, Przewodniczący Rady Gminy -Pan Stanisław Potoczny oraz emerytowana Dyrektor Szkoły w Ujazdach- Pani Maria Pinderska.

Uroczystość zaingurowali uczniowie klasy III gimnazjum pięknie tańcząc Poloneza. Następnie odbyło  się wręczenie świadectw, nagród, dyplomów oraz wyróżnień dla kończącej Zespół Szkół młodzieży. Podczas tej części Pan Wojciech Janas wręczył główną nagrodę dla najlepszej uczennicy Gminy Nozdrzec Martyny Kudły- absolwentki Zespołu Szkół-Gimnazjum nr 2 w Wesołej. Uczennica osiągnęła wysokie wyniki w nauce, była laureatką konkursu przedmiotowego z chemii, finalistką konkursu z geografii, jedną z trzech osób nagrodzonych wyjazdem do Brukseli w Powiatowym Turnieju wiedzy o Unii Europejskiej. Została również wytypowana i otrzymała z rąk Starosty Powiatowego nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla Najzdolniejszej Młodzieży Podkarpacia. Martyna otrzymała ufundowany przez Państwa Krystynę i Wojciecha Janasów wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne. Drugą nagrodę (tablet) ufundował Pan Stanisław Potoczny i wręczył ją drugiej najlepszej uczennicy Zespołu Szkół- Julii Kudła. Uczennice podziękowały za wspaniałe nagrody i wręczyły kwiaty zaproszonym gościom. Wielkim zaszczytem było również otrzymanie przez pozostałych uczniów nagród i świadectw z rąk Pana Wójta Antoniego Gromali. Uczniowie z dumą przyjmowali gratulacje, uściski oraz dobre słowo na dalszą edukację. Po oficjalnej części głos zabrał Pan Wójt, który  pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce oraz życzył dalszych sukcesów w życiu. Złożył również podziękowania rodzicom za wychowanie i nauczycielom za edukację.  Następnie głos zabrali uczniowie klasy II gimnazjum, którzy krótką częścią artystyczną pożegnali swoich kolegów i koleżanki zabawnymi wierszykami, tańcem i piosenką. Uroczystość zakończyła klasa III gimnazjum, która w przepięknym stylu pożegnała się z wychowawcą Grzegorzem Hardulakiem, nauczycielami oraz podziękowała rodzicom. Uczniowie  zaprezentowali  swoje umiejętności muzyczne, które nabyli i szlifowali w Szkole Muzycznej w Dynowie. Wszyscy byli  bardzo wzruszeni, zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele jak i zaproszeni goście. Po występach uczniów rodzice zaprosili wszystkich na poczęstunek.

Była to niezwykła uroczystość. Możemy być dumni, że są w naszej szkole uczniowie, którzy zasłużyli na tak wyjątkowe wyróżnienie.